Catering dla Żłobków

 

Dostarczane  posiłki  do  żłobków , są  starannie  przygotowane  i dobrane do  wieku  dziecka . W  razie  potrzeby  stosowania  ogólnie rozpowszechnionych  diet , wprowadzamy  je  do  menu. Wszystkie  wyroby przygotowywane są  w  oparciu  o  wyselekcjonowane  pod  względem jakościowym  oraz  ilościowym towary.

W związku z powoływaniem do istnienia nowych żłobków, przedszkoli, szkół oraz restrukturyzacji istniejących stołówek szkolnych oraz zakładowych, zapraszam do nawiązania współpracy w zakresie obsługi cateringowej Państwa instytucji.

Obsługa cateringowa, połączona z dowozem gorących posiłków do Klientów, odbywa się poprzez sieć samochodów do tego przystosowanych oraz z wykorzystaniem właściwych urządzeń do transportu pożywienia. Bardzo istotny jest fakt, iż cały proces odbywa się w oparciu o przepisy wymagane zarówno przez sanepid, jak i inne instytucje nadzorujące system dowozu wyżywienia.

W trakcie naszej pracy staramy się utrzymać jak najwyższe standardy, zarówno  co  do jakości dowożonego  jedzenia , jak i form jego serwowania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NAWIĄZANIA STAŁEJ WSPÓŁPRACY

Pobierz aktualny jadłospis